Subvencija

Ostvarujete pravo na subvenciju od strane Ministarstva zaštite životne sredine, u iznosu od 500e. Subvencija se može ostvariti ukoliko klijent kupovinu vozila realizuje preko lizinga ili gotovinskog plaćanja. Subvencija se ne može realizovati za kupovine preko kredita.

Ukoliko aplicirate za subvenciju pri apliciranju za istu, uplaćuje se 10% od ukupne cene vozila.

Potrebna dokumentacija za subvenciju

Određena dokumenta ste Vi kao kupac u obavezi da dostavite Ministarstvu i to su, za pravno lice:
1. Potvrda da protiv pravnog lica nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija i da nije pokrenut postupak prinudne likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja;
2. Potvrdu da pravno lice ili preduzetnik nema pravosnažnu sudsku ili upravnu meru zabrane obavljanja delatnosti ili osudu zbog privrednog prestupa;
3. Dokaz da je pravno lice ili preduzetnik izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga,s tim da ukupan iznos poreskog duga po sporazumu o reprogramu o isplati poreskog duga ne može da iznosi više od 500.000 dinara na dan podnošenja zahteva, kao i dokaz da obaveze po reprogramu o isplati poreskog duga izmiruje redovno, odnosno da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva.

Za fizičko lice:
1. Potvrda da lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede i imovine života i tela, javnog reda i pravnog saobraćaja;
2. Potvrda da je lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu;

Drugi deo dokumentacija za subvenciju dobijate od nas kao uvoznika i to su:
1. Predračun;
2. Predugovor;
3. COC vozila, potvrda o saobraznosti vozila;
4. Izvod iz APR-a Elcara;
5. Potvrda da je Elcar zvanični zastpunik;
6. Potvrda Agencije za bezbednost saobraćaja;
7. Izjava da se može izvršiti isporuka;
8. Izjava da vozilo ispunjava uslove;

Kompletnu dokumentaciju šaljete u zatvorenoj koverti na adresu Ministarstva zaštite životne sredine.